קרנות נאמנות

קרנות נאמנות הינן אפיקי השקעה בחברות שהמנהלים בהן קונים מניות או אגרות חוב למשקיעים. הקרן מאפשרת לקבוצה של משקיעים לגייס את כספם ולשכור מנהל השקעות שינהל להם אותם.  גיוס הכספים נעשה באמצעות חברות המתמחות ומאושרות לפי חוק בכדי להשקיעם במקום הבעלים של הכסף, מפני שרוב האנשים אין להם מספיק זמן או ידע דרוש לכך. הקרן עשויה להיות השקעה ראשונית מעולה, בטוחה , ובתמורה אין צורך בערבויות – בניגוד לחוזה הביטוח .

מטרות ההשקעה שנוצרות מקרנות אלו נקבעות מראש כדי שיתאימו למשקיעים שונים, הן מוצעות על ידי תשקיף המכיל מידע מלא אודות מטרות, סיכונים , אגרות וסכומי השקעה מינימליים . בקיצור התשקיף צריך לפרט באופן כללי מה תהיה מדיניות ההשקעות של הקרן. וכדי שמנהלי הקרן לא יסטו מהתשקיף שפורסם, החוק מחייב אותם למנות נאמן לקרן, מכאן השם קרן נאמנות. זוהי כביכול ,הדרך הכי קלה ופחות מלחיצה להשקעה בשוק המניות, לכן וללא ספק זוהי הדרך הפופולרית והטובה ביותר להשקעה בניירות ערך, ויכולת רכישת מכשירים או כלים כספיים שונים. לפי כך הן התיק המציע ניירות ערך שונים כמו מניות, אג"ח ותעודות של פיקדונות. הקרנות ניתנות לקניה מחברת ההשקעות ישירות או ע"י מתווכים , מבנקים, מתכננים פיננסיים, או מסוכני ביטוח . קרנות נאמנות יכולות להיות פתוחות או סגורות.

קרנות נאמנות סגורות: מאופיינת ביציבות ההון , וכתוצאה מכך מספר המניות הנסחרות הוא קבוע ולא משתנה משתנה ..

קרנות נאמנות פתוחות : קרנות המאופיינות במבנה הון משתנה, הגורם לשינוי במספר המניות הנסחרות לקרן. עליה או ירידה של מניות כתגובה מקנייה או מכירה של מניות בעלי הקרן.

קרנות נאמנות נרכשות דרך הבנקים וחשוב להתייעץ עם מומחים לפני הרכישה כדי לוודא כדאיות .

היתרון הכי בולט ומרכזי מקרנות אלו הוא לחסוך בזמן ,במחשבות, ומאמץ בחיפוש אחרי השקעות מתאימות , מפני שכל זה עושה במקומכם הקרן עצמה . אך ישנו גם חסרון עיקרי זה שהקרן יכולה להפסיד ואז זה יכול להפוך את ההשקעה לפחות כדאית.

למידע נוסף: קרנות השתלמות