קרנות גידור

קרן גידור היא קרן, אשר מטרתה היא למקסם את רווחיה בכל מצד נתון בשוק בסיוע אמצעי גידור פיננסיים.  קרן זאת, בשונה מקרנות נאמנות, לדוגמה, המשקיעות באופן מושכל וסולידי, מסתייעת בכלים פיננסיים שונים וקיצוניים, לרבות מכירה בחוסר (שורט) ומינוף פיננסי. הגידור הוא תיחומה של הקרן באופן המבטיח את תשואתה גם על-ידי מכירתה בחוסר כשהשוק מצוי בירידה.

קרנות גידור נבדלות זו מזו על-פי השוני באסטרטגיות שבה הן נוקטות. ככל שהגדר מוצקה וחסונה יותר, ההגנה על הכספים טובה יותר. יצוין, כי בשנים האחרונות זכו קרנות הגידור בישראל לרווחים נאים הודות לתשואה יציבה, וגדולה יותר מהתשואה שהניבו המדדים הממוצעים.

למי מתאימה קרן גידור?

קרן גידור אינה מיועדת, בדרך כלל, למשקיע יחיד, מאחר שסכום ההשקעה המינימאלית שלה בדרך כלל הוא כמיליון ₪. גובה הסכום נובע מהמאמץ המתמיד שמשקיעים מנהליה בייזום ובפיתוח אסטרטגיות ושימוש מושכל בה. הקרן גובה לא רק דמי ניהול אלא גם עמלת הצלחה, אשר שיעוריה עשויים להיות גבוהים יותר ולהוות חלק נכבד מהרווחים שהקרן מניבה.

קרן גידור מפוקחת על-ידי נאמן (רואה חשבון במקצועו), משמעות פיקוחו היא החתימה הנדרשת ממנו בכל פעם שאמורה להתבצע משיכה של כספים מהקרן על-ידי מקור חיצוני לה. את הכספים ניתן למשוך מהקרן מדי חודש או מדי רבעון. חשוב לדעת את מועדי משיכת הכסף לפני  הכניסה לקרן.

מי מכם שמתעתדים לרוץ ולהשקיע עוד היום את כספיהם באיזו קרן גידור, לאט לכם, משקיעים יקרים. השקעה לא מושכלת עלולה לגרום הפסדים כבדים בשל קריסתן של הקרנות.

קרן גידור היא קרן מורכבת. בשל העובדה שהסכום ההתחלתי הנדרש ממי שרוצה (ויכול) להיכנס אליה הוא גבוה, חשוב להתייעץ ולשקול את הצעדים היטב, כדי לכלכל את מדיניות ההשקעה בתבונה. מדובר בשוק תובעני ואגרסיבי ומי מכם שאינם ניחנים בעצבים חזקים או כאלה שאינם נוטים להמר – ייטיבו לעשות אם ישאלו עצמם האם השקעה בקרן זו היא ההשקעה המתאימה להם.

קרנות הגידור היא אופציה סבירה ולגיטימית עבור אנשים המסוגלים לדעת להתנהל עם כסף גדול בתנאי שוק המאופיינים בתנודתיות חריפה ובתנאי אי-ודאות מתמדת.