ניירות ערך

   ניירות ערך הינן תעודות המוכיחות זכות כספית , כגון אגרות החוב המוכיחות את זכויותיהם של תורמי החוב (המשקיעים) מול האדם החייב (המנפיק של אגרות החוב) , ותעודות של מניות אשר מוכיחות את זכויותם של בעלי המניה על רכוש של חברות או פרוייקטים שונים  .

      ניירות הערך הינם מחסן של ערכים שונים המשתנים כאשר ערכה של החברה המנפיקה אותן משתנה . ז"א אם שער המניות עולה זה מראה שההצלחה של החברה המנפיקה מניות אלו גוברת וערכה עולה . ניירות ערך הנן תעודות המאפשרות גיוס חסכונות . תעודות אלו מותרות לשימוש מסחרי.  ניירות ערך הינן תעודות בעלות ערך כספי או רכוש , הן מונפקות ע"י גופים שונים כגון הממשלה, בנקים, חברות פרטיות ועוד… שני הסוגים של ניירות ערך הם המניות ואגרות החוב .

המניות (ניירות הערך הנפוצות ) –

 המניה מוצגת לעתים קרובות לפי שם החברה המנפיקה . ישנם שני ערכים חשובים המייצגים את המניה והם הערך הנומינלי (סמלי- לפי שמה של החברה) והערך השווקי שלה (לפי ערכה בשוק – תלוי בכל מיני גורמים) . בדרך כלל, הערך השווקי גבוה יותר מאשר הנומינלי .

 ישנה אפשרות שיש יותר משם אחד למניות החברה, או מניות הנסחרות בשקלים , דולרים , אירו או כל מטבע חוץ אחר. ערכן של כל מניות החברה המנפיקה שוות, אין אפשרות לחלק את המניה והחשוב זה האפשרות למסחר בהן.

  אגרות החוב :  

   חברות רבות שואפות להתקדם ולהתפתח אך אין יותר מקורות של מזומנים חוץ מהרכוש של החברה , אז נאלצות חברות אלו לפנות לגופים כמו בנקים גדולים או משרדים ממשלתיים על מנת לספק מקור של מזומנים וזה על ידי הלוואות , משכנתאות , אך לפעמים גוף זה לא יכול לספק את המזומנים של אותה חברה , לכן אותה חברה פונה לציבור ע"י הנפקת איגרות חוב לטווח מאד רחוק ומבלי לשעבד נכסים של החברה  . המחזיק איגרת חוב הוא המקור שליווה כסף לחברה שמתחייבת במקביל לשלם את הסכום הנקוב לפי מה שסוכם ביניהם לרוב ההחזר יהיה יותר בהרבה מהנקוב , התשלום יהיה במועד מאוחר יותר שלא נקבע מראש לכן לפעמים קיימת אפשרות של ערבות רכוש או נכס מסויים .     

אגרות החוב בדרך כלל מוחזקות בחברות ביטוח או קרנות שונות.

מסחר בבורסה